Bolagsform

Att välja rätt bolagsform för just dig beror på vilka ekonomiska förutsättningar du har, om ni är flera eller om du startar eget helt själv.

Det finns fyra typer av bolagsformer.

 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Komanditbolag
 • Aktiebolag
 • (Ekonomisk förening)

Enskild firma

Den absolut vanligaste bolagsformen för privatpersoner som startar företag är enskild firma. Anledningen till detta är för att det är relativt enkelt och det krävs inget startkapital för att komma igång. Det du behöver är dock en F-skattesedel som du ansöker om hos skatteverket.

Med bolagsformen enskild firma kan inte företaget hållas ansvarig utan det är du som privatperson blir juridiskt ansvarig för företagets skulder, vinster och avtal. M.a.o. om företaget går dåligt och måste sättas i konkurs så är det du som privatperson som går i personlig konkurs. Går företaget bra så skattas företaget i egenskap av privatperson. Det finns många nackdelar med enskild firma och alla som skall starta eget borde ha som ambition att ombilda till aktiebolag eller helt enkelt starta aktiebolag från början, om möjlighet ges. 

FÖRDELAR +

 • Snabbt att komma igång.
 • Kräver inget startkapital.

NACKDELAR -

 • Bolaget är samma sak som dig som privatperson.
 • Företagets ekonomi är din ekonomi.
 • Bolagets förlust drabbar dig som privatperson.
 • Bolagets vinst beskattas dig som privatperson oavsett om den inte används eller inte.
 • Om bolaget går i konkurs går du som privatperson i personlig konkurs.

Handelsbolag

Handelsbolag är användbart om ni är flera som skall starta företag tillsammans men som tidigare nämnt inte har kapital att skapa aktiebolag. Precis som den enskilda firman så kan företaget inte hållas ansvarig för ingågna avtal, skulder eller vinster utan det är en privatperson som är den juridiska personen. Eftersom handelsbolag passar bäst för fler än en person så är det på sin plats att teckna ett avtal bolagsgrundarna emellan. Skulle bolaget gå dåligt så kan skatteverket kräva pengar från en enskilt person i bolaget, den som har pengar. 

FÖRDELAR +

 • Snabbt att komma igång.
 • Kräver inget startkapital.
 • Fungerar om ni är flera grundare.

NACKDELAR -

 • Bolaget är samma sak som dig som privatperson.
 • Företagets ekonomi är din ekonomi.
 • Bolagets förlust drabbar dig som privatperson.
 • Bolagets vinst beskattas dig som privatperson oavsett om den inte används eller inte.
 • Om bolaget går i konkurs går du som privatperson i personlig konkurs. 
 • Om en delägare har pengar och en inte så kan skatteverket kräva en person på alla skulder.

Komanditbolag

Som handelsbolag fast med möjlighet att dela upp ansvaret. T.ex. en operativ och en investerare.

Aktiebolag

Föredelen med aktiebolag är många men det kräver att du har ett aktiekapital på 50.000kr för att starta. Företaget blir en egen juridisk person och kan själv ingå avtal med leverantörer och kunder. Skulle bolaget gå med förlust så blir inte du som privatperson betalningsskyldig, även om det finns särskilda undantag. 

Eftersom aktiebolaget är en enskilt juridisk person så blir det enklare att skilja på företagets och din egen ekonomi, men det kräver också annan typ av bokföring och bokslut. 

Skattemässiga regler skiljer sig en del från t.ex. enskild firma och det kräver betydligt mer administrativt arbete. 

FÖRDELAR +

 • Företaget är en egen juridiskt person. 
 • Begränsad risk.
 • Du kan inte bli personligt ansvarig för företagets skulder (särskilda fall avviker)
 • Brutet räkenskapsår.

NACKDELAR -

 • Kräver ett startkapital på 50.000kr
 • Kräver mer administrativt arbete.