Fakturabelåning för företag

Fakturabelång är en typ av finansiering där du belånar eller väljer att sälja din faktura till en bank eller ett finansbolag. Begreppet är ett växande fenomen som ibland benämns som factoring. 

När passar fakturabelåning?

  • För dig som har kunder som kan betala men som inte betalar i tid. 
  • För dig som behöver likvida medel så snabbt som möjligt.
  • Inte vill vänta på att en faktura betalas. 

Du bedriver en verksamhet och fakturerar kontinuerligt. Fakturornas månatliga och gemensamma utstående belopp är tillräckligt för att din verksamhet skall gå runt, du kan betala dina hyror och du kan dessutom plocka ut en tillräcklig lön.

Men ibland händer det att dina kunder inte betalar i tid eller så uteblir betalning helt. Detta kan helt klart leda till onödig oro eller t.o.m. ångest för nuvarande eller kommande månad. Att leva på gränsen hela tiden kan helt klart påverka välmåendet hos den som driver företaget och dess medarbetare.

För att motverka ovissheten i dina kunders beteende kan du alltså välja fakturabelåning. 

Hur fungerar fakturabelåning?

Först och främst behöver du kontakta olika banker eller finansbolag för att se vad de har att erbjuda inom området. Detta för att få en bild av vilken bank eller vilket upplägg som passar dig bäst.

Normalt sett fungerar fakturabelåning som så att du tecknar ett avtal med en bank eller finansbolag. Du mailar din nyligen skapade faktura till din bank och får sedan svar på om de godkänner belåningen. Varför de inte "bara beviljar belåning" beror på att de måste kontrollera din kunds förmåga att betala och beroende på hur kundens ekonomi ser ut återkommer de men olika alternativ. 

Fakturabelåning

Olika typer av svar från en bank vid fakturabelåning.

  • Ja, vi köper fakturan.
  • Ja, vi beviljar lån med fakturan som säkerhet.
  • Ja, vi köper fakturan med regress. (regress innebär oftast att om inte din kund kan betala så kommer banken i slutändan kräva beloppet av dig/ditt företag).
  • Nej, vi köper/beviljar inte köp eller belåning. 

Som du märker så gör bankerna och finansbolaget allt för att ta så liten risk som möjligt. 

Här är några företag som bedriver fakturabelåning.

Prioritet finans
Swedbank
Danske bank
Ikano bank
SEB

M.fl.