Factoringbolag

Här finner du en lista på företag som köper fakturor.

Nedan företag är både banker och finansbolag och alla har olika regler och villkor som gör att det är väldigt svårt att säga vilket företag du skall välja. Under varje rubrik så finner en kort beskrivning samt en länk till företaget som eventuellt köper fakturor och deras hemsida. 

Lycka till med din nya finansiering! 


Avida, Avida erbjuder sina kunder tjänster inom fakturabelåning, factoring, fakturaköp och köp av förfallna fordringar. De har utöver dessa tjänster också möjlighet att erbjuda hjälp med inkasso och kan administrera fakturor. Avida Finans kan också erbjuda in- och utlåning till privatpersoner.
Läs mer om Avida Finans

Amfa Bank, Amfa Bank AB grundades redan 1972 och har därmed varit verksamma inom finansvärlden i 43 år. Amfa Bank är ett dotterbolag till moderbolaget Amfa Holding AB som ingår i koncernen Forsman Invest AB. Företaget har sitt säte i Stockholm. Amfa Bank AB specialiserar sig på fakturaköp, en tjänst som de erbjuder kunder som har utstående fakturor som inte betalas. De kan stoltsera med att vara Sveriges första bank som erbjudit tjänsten, som hjälper kunder att få betalt och därmed behålla hög likviditet i företaget. För många är detta en uppskattad tjänst som hjälper till att hålla finansieringen i rullning.
Läs mer om Amfa Bank

Alunda Finans, Alunda Finans AB är ett företag som framförallt har fakturaköp som affärsidé och har varit verksamma på området sedan 1990. De omsätter drygt åtta miljoner kronor per år och utgår ifrån Spånga i Stockholm. Alunda Finans har för tillfället tre anställda i bolaget. Alunda Finans erbjuder sina kunder tjänster inom fakturabelåning, fakturaköp, factoring, fakturaservice och kreditrådgivning. Alunda Finans har mestadels sina kunder inom byggbranschen, men riktar även in sig på andra branscher, där det är små och medelstora företag som är den huvudsakliga målgruppen. Fakturabelåning är Alunda Finans just nu mest anlitade tjänst.
Läs mer om Alunda Finans

Fendea Finans, Fendea Finans AB är ett ungt företag som har vuxit mycket på kort tid och grundades så sent som 2010 och har gjort ett 2014 som slår tidigare års räkenskaper betydligt. De omsatte nästa fyra miljoner under 2014 och gjorde en vinst på knappt en och en halv miljon. Företaget har inga löneanställda och har BFA Holding AB som moderbolag. Fendea Finans affärsområde rör den finansiella marknaden och factoring där de erbjuder att köpa sina kunders fakturor för att kunden på så sätt ska få bättre likviditet i företaget. I detta erbjuder de dessutom att ta hand om det administrativa med fakturorna. Målgruppen för Fendea Finans är små och medelstora företag.
Läs mer om Fendea Finans

Fakturabörsen, Fakturabörsen som drivs av European Factoring Exchange är Sveriges marknadsplats för fakturaköp och factoring. På Fakturabörsen kan företag sälja sina fakturor till högstbjudande köpare. Resultatet blir ca. 30-50 % p.a. lägre kostnad jämfört med traditionellt fakturaköp.
Läs mer om Fakturabörsen

Asken Finans, Asken Finans är ett kredit- och finansföretag som har sitt säte i Stockholm. Asken har varit verksamt sedan 2002 och moderbolaget heter Emerald Holding AB. De är för närvarande fyra anställda på företaget och gjorde 2013 en omsättning på drygt nio miljoner kronor. Asken Finans finns, förutom i Stockholm med sitt huvudkontor, också i Göteborg. Asken Finans erbjuder sina kunder i huvudsak hjälp och tjänster inom kreditupplysning, fakturautskrift, fakturabevakning, inkassotjänster och rådgivning. Dessutom är ett stort område fakturaköp eller factoring. Asken Finans riktar framför allt in sig på små eller medelstora företag och arbetar mycket mot bygg- och hantverkarbranschen.
Läs mer om Asken Finans

Acacia Finans, Acacia Finans AB har sitt säte i Stockholm, och arbetar mestadels mot små och medelstora företag. Acacia är ett dotterbolag till Acacia Asset Management AB som är ett investeringsföretag som investerar kapital och engagemang i andra företag i tillväxt. Acacia Finans AB tillhandahåller tjänster inom finansiering för de som ofta befinner sig i ett tillväxtskede. Med specialanpassade finansieringslösningar arbetar Acacia för att du ska kunna växa snabbare. Inom Acacia Finans finns lång och bred erfarenhet från arbete med företagsutveckling, där de startat, utvecklat och drivit många grenar. Acacia Finans AB brinner för entreprenörskapet och möjligheterna som finns i företagsvärlden.
Läs mer om Acacia Finans

Alektum Inkasso, Alektum Inkasso är ett internationellt inkassobolag som idag finns i 15 europeiska länder. Alektum Inkasso är en del av Alektum Holding AB och har varit verksamma sedan 1988. Företaget omsätter omkring 45 miljoner euro och har över 300 anställda på olika kontor i 15 olika europeiska länder. Alektum Inkassos huvudsakliga verksamhet hjälper deras kunder med att inkassera pengar, som obetalda ligger ute hos i sin tur deras kunder. Med ett professionellt och effektivt förhållningssätt till den skuldsatte hjälper de båda parter att upprätthålla en god relation för att framtida affärer ska vara möjligt. Alektum Inkasso har utöver den tjänster fler möjligheter att hjälpa företag med bland annat bättre kassaflöde och ökade intäkter.
Läs mer om Alektum Inkasso

Aros Kapital, Aros Kapital AB utgår från Göteborg och har varit ett verksamt finansbolag inom finansbranschen sedan 2004. Sedan 2014 är bolaget också ett kreditmarknadsbolag. Aros Kapital har för närvarande sex anställda och hade en omsättning 2013 på 21 miljoner kronor. Med utgångspunkt i små och medelstora företag har Aros Kapital som ambition att bli en av Sveriges marknadsledande aktörer på den svenska finansmarknaden. Tjänsteutbudet hos Aros Kapital består bland annat av factoring, kredithantering, företagslån, inkasso och juridik. Aros Kapital riktar inte in sig på något specifik bransch, utan arbetar med alla intresserade små och medelstora företag som har ett behov av finansiering för att fortsätta växa.
Läs mer om Aros Kapital

Arvato Finance, Arvato Finance AB är en global aktör på finansmarknaden och har idag omkring 7 000 anställda i 22 olika länder. Arvato är speciellt inriktade på att arbeta mot Europa, Asien och Amerika. I Sverige har Arvato Finance tre kontor i Varberg, Uppsala och Stockholm och gjorde en nettoomsättning på 326 miljoner kronor under 2013. Moderbolaget är GFG Holding AB. Arvato Finance AB erbjuder sina kunder finansrelaterade tjänster i hela faktureringsprocessen, där tjänsterna fakturaköp, fakturaadministration, abonnemangsservice, e-handelsfakturering och inkasso ingår. Styrkan i deras erbjudande är att de är en global aktör som har utmärkt lokalkännedom, vilket gör att de kan arbeta mot flera marknader.
Läs mer om Arvato Finance

Bibby, Bibby är ett Stockholmsbaserat finansföretag som har bedrivit verksamhet sedan 2004 och är idag en global aktör med över 1 300 anställda i den stora koncernen, Bibby Financial Services AB, varav en bråkdel arbetar i Sverige. Bibby ägs av Bibby Line Group, ett bolag med över 200 års verksamhet bakom sig. Bibby finns idag i 16 olika länder i världen med 47 egna kontor utspridda i dessa länder. Som finansbolag tillhandahåller Bibby Financial Services tjänster inom kreditmarknaden där det främst handlar om fakturafinansiering, factoring, riskavtäckning, påminnelsehantering och inkasso. Målet är att deras kunder ska fortsätta växa, och deras målgrupp är mindre företag som vill utveckla sin verksamhet snabbt.
Läs mer om Bibby

Berazy, Göteborgsbaserade Berazy har varit verksamma på finansmarknaden sedan 2009, och har innan dess arbetat med liknande tjänster under annat namn sedan 1995. Berazy ägs av moderbolaget Inre Miljö Sverige AB och gjorde en omsättning 2013 på drygt två och en halv miljoner. Beraxy har specialiserat sig på den digitala marknaden. De erbjuder uteslutande tjänster inom fakturering och detaljerna kring arbetet med dem. Speciellt är dock att företaget är inriktade mot kunder som vill fakturera online och/eller miljövänligt. Berazy har vuxit sedan starten och har idag över 300 uppdragsgivare från 86 olika länder. Utöver faktureringstjänster kan Berazy också erbjuda tjänster inom exempelvis donation.
Läs mer om Berazy

Billmate, Billmate är ett färskt bolag på finansmarknadsbranschen och har varit verksamma sedan 2013. Eftersom att företaget är så pass nytt finns inte mycket information om omsättning, men första verksamhetsåret landande på en omsättning på runt 100 000 kronor, dock utan några registrerade anställda. Företaget ingår i Invoice Finance AB och har sitt säte i Malmö. Billmate har riktat in sig på digital fakturering, vilket gör att deras kunder återfinns mestadels inom exempelvis e-handel. Billmate tar med andra ord hand om faktureringsförfarandet för digitala plattformar och utlovar låga avgifter utan bindningstid. Billmate erbjuder sina kunder digitala lösningar som gör det enklare att fakturera via dem.
Läs mer om Billmate

Byfjorden, Byfjorden Finans är ett företag på finansmarknaden som funnits sedan 1987 men har dock legat vilande sedan 2003 och återupptog sin verksamhet 2013, där de gjorde en omsättning på 19 miljoner och fick ett resultat för året på sex miljoner plus. Byfjorden Finans utgår från Uddevalla i Bohuslän och har ett dotterbolag i Collector Inkasso AB. Byfjorden Finans erbjuder sina kunder personlig och snabb hantering av fakturor. Framför allt handlar företagets tjänster om att sälja och köpa fakturor och lösa olika leasingfinansieringar, factoring. Byfjorden Finans kan också erbjuda sina kunder hjälp i form av inkasso, men gör det då via sitt dotterbolag, Collector Inkasso AB.
Läs mer om Byfjorden

Cando Capital, Cando Captial registrerades år 2004 och har alltså verkat inom finansvärlden i drygt 10 år. Med utgångspunkt från Stockholm har de med sina fem anställda fokus på fakturering och bokföring. Omsättningen i företaget ligger stabilt genom åren på nästa 14 miljoner kronor, och 2013 gick man med förlust efter två tidigare bra år. Cando Capitals tjänsteutbud är brett inom finanstjänster. De kan hjälpa sina kunder med allt från factoring och fakturaköp till att hjälpa sina kunder med bokföring. Dessutom har Cando Capital en inkassotjänst som står fritt att utnyttja för företagets kunder. Cando Capital kan erbjuda alla dessa tjänster som en helhetslösning eller, om så önskas, enbart en specifik.
Läs mer om Cando Capital

Collector, Collector är ett kreditmarknadsföretag, baserat i Göteborg, som har en ambition om att nå bankstatus. Företaget är stort och har sedan 1998 vuxit till att vara 201 anställda i Sverige, där de förutom i Göteborg också finns i Stockholm, Malmö, Oslo och Helsingfors. Collector är ett moderbolag och ägs främst av Fastighets AB Balder och StrategiQ Capital AB. Företaget har sitt främsta fokus på att erbjuda sina kunder enklare och smidigare vägar till tillväxt. Collector har ingen specifik målgrupp, utan arbetar mot flera branscher med små, medelstora och stora företag. Collector erbjuder sina kunder bland annat factoring, flexibla betalsystem, kredithantering, privatlån och kreditkortslösningar.
Läs mer om Collector

Creditlink, Creditlink drog 2004 igång sin verksamhet med bas i Stockholm och har sedan dess endast gått med förlust tre år, övriga har varit break even, eller svarta siffror. Omsättningen för 2013 landade på omkring två och en halv miljoner kronor. Creditlink har idag fyra registrerade anställda. Creditlink är ett kredithanteringsföretag som hjälper sina kunder på en rad olika områden. Tjänsterna sträcker sig från att dels hjälpa företag med lån till vidare utveckling eller också hjälpa till med inkassotjänster när företag ligger ute med obetalda fakturor. I deras tjänsteutbud finns information och bevakning av krediter, inkassoservice, juridisk rådgivning och factoring, fakturaköp.
Läs mer om Creditlink

DNS Finans, DNS Finans är ett litet bolag som har funnits sedan 1994. Företaget har sitt säte i Limhamn i Skåne och har en registrerad anställd. DNS Finans omsatte 2013 nästa två och en halv miljoner kronor, med ett resultat på drygt 200 000 kronor plus. DNS Finans hjälper sina kunder med olika tjänster inom finansmarknaden. De huvudsakliga områdena berör fakturabelåning, factoring, som hjälper företag med sin likviditet, men DNS Finans hjälper också sina kunder med affärsutveckling där de synar sömmarna av ditt företag och hur det kan utvecklas för att företaget ska få bättre tillväxt. DNS Finans sträcker sig även globalt genom samarbeten, bland annat mot länder som USA, Kina, Storbritannien och Kanada.
Läs mer om DNS Finans

EKAB Finans, EKAB Finans och Fakturaservice AB har funnits sedan 1989 och har sitt säte i Uppsala. De har idag tre anställda och kan erbjuda sina kunder en rad olika tjänster inom företagande och finanser. EKAB Finans omsatte 2013 omkring en miljon kronor och gjorde en vinst på 182 000 kronor. EKAB Finans och Fakturaservice AB riktar in sig på att hjälpa företagare eller människor som planerar att bilda företag. Förutom att de tillhandahåller traditionella tjänster med factoring och faktureringsservice så kan de också hjälpa sina kunder med redovisning, bokslut och budgetar samt hjälpa till med att grunda aktiebolag för kunder som vill ta nästa steg i sitt företagande.
Läs mer om EKAB Finans och Fakturaservice

Euro Finans, Euro Finans är ett av de största företagen inom fakturaköpsbranschen i Sverige. Euro Finans grundandes 1989 och är ett dotterbolag till Prioritet Finans AB. Euro Finans har sitt huvudkontor i Lund, och kontor även i Stockholm, Kalmar och Norrland. De har omkring 50 anställda och gjorde 2013 en vinst på 66 miljoner kronor. Euro Finans kan via sin ställning på marknaden diktera villkoren för tjänster och utbud. Euro Finans finansierar omkring 150 000 fakturor varje år, och ger därmed sina kunder både i Sverige och utomlands bättre likviditet. Förutom fakturaköp och factoring erbjuder Euro Finans inkassotjänster och kreditupplysningar. Euro Finans riktar sin verksamhet mot alla företagare, små som stora. 
Läs mer om Euro Finans

EuroCredit, Eurocredit ingår i Provoicekoncernen och ägs av sitt moderbolag Union Eurocapital AB och drog 1988 igång sin verksamhet i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Bromma, Stockholm och de har 16 anställda. Eurocredit hade 2014 en omsättning på dryga 16 miljoner, men gick också samma år med förlust. Eurocredit uppvisar en trend med mindre omsättning genom åren, men med ständigt stigande kassalikviditet. Likviditeten är också något som Eurocredit har som affärsidé. De hjälper små och medelstora företag göra sin likviditet bättre genom att tillhandahålla tjänster där de köper dina fakturor och administrerar hela processen. Utöver de tjänsterna kan de också hjälpa till med kreditupplysningar. 
Läs mer om EuroCredit

Ergu Finans, Redan 1971 drog Ergu Finans igång sin verksamhet. Sedan dess har verksamheten sakta men säkert hittat en stabil position på finansmarknaden. Med fem anställda omsätter företaget omkring 23 miljoner kronor, och gick 2013 med en vinst på knappt en halv miljon kronor. Ergu Finans har sitt säte i Järfälla, Stockholm. Ergu Finans hjälper sina kunder med faktureringstjänster och olika former av finansieringar. Genom att Ergu Finans genom factoring köper dina fakturor så har de kontroll på indrivningen av pengarna, vilket tryggar likviditet hos kunden. De erbjuder också borgenlån till privatpersoner, för finansiering av avbetalningar och lösa skulder. Målgruppen är små och medelstora företag.
Läs mer om Ergu Finans

Factoring Poolen, Företaget Factoring Poolen är ett dotterbolag till Svenska Investeringsinstitutet och startade sin verksamhet 1993. Företaget är beläget i Solna, Stockholm och gjorde 2014 en omsättning på 773 000 kronor. Företaget har en registrerad anställd. Factoring Poolen bedriver affärsverksamhet inom finansbranschen. Målgruppen är såväl privatpersoner som företag och tjänsterna de erbjuder inkluderar köp av fakturor, belåning av fakturor och tjänster inom inkasso. Utöver det så har de också koll på kreditbevakningar och kreditupplysningar, något som de också kan hjälpa sina kunder med. Factoring Poolens affärsidé går med andra ord ut på att lösa sina kunders ekonomiska trångmål, på ett enligt dem smidigt och snabbt sätt.
Läs mer om Factoring Poolen

Factoringgruppen, Factoringgruppen är ett företag med över 20 år i finansbranschen, då företaget grundades redan 1994. Factoringgruppen är ett familjeägt företag och de anställda i företaget kommer med erfarenhet från småföretagande och finansvärlden. Företaget har sitt säte i Mölndal och 14 anställda. 2014 omsatte Factoringgruppen nästan 28 miljoner kronor och gick med en vinst på 10 miljoner. Factoringgruppen hjälper sina kunder framför allt med köp av fakturor. Företagare, framför allt små och medelstora företagare, har ofta problem med tillgångar och likviditet, och ett av sätten att lösa det på är genom att sälja fakturor. Factoringgruppen erbjuder uteslutande denna tjänst till sina kunder.
Läs mer om Factoringgruppen

Faktura Invest, Faktura Invest är ett oberoende och ungt företag som drog igång sin verksamhet 2012. Det här finansbolaget har sitt säte i Malmö och nio anställda. 2013 hade Faktura Invest en omsättning på 7,7 miljoner kronor, och gick med förlust under det året. Företaget hade då en kassalikviditet på 19,15 %. Faktura Invests affärsverksamhet går ut på att hjälpa sina kunder på en rad olika områden inom finanstjänster. Förutom fakturaservice och köp av fakturor och factoring kan de också erbjuda köp av fakturor som går till utländska adressater. Faktura Invest tillhandahåller även tjänster inom inkasso, lösningar på olika lån till företag och hjälp med kapitalläckage.
Läs mer om Faktura Invest

Finanshuset, Finanshuset Lunda Holding AB är ett bolag som funnits i över 20 år. Företaget har genomgående bra ekonomi och gjorde 2014 en vinst på nästan tre miljoner kronor, ungefär precis lika mycket som omsattes under året. Företaget har en kassalikviditet på 649,15 % och har sitt säte i Spånga, Stockholm. Finanshuset Lunda Holding AB arbetar uteslutande med factoring, eller köp av fakturor. På så sätt hjälper de sin sina kunder, vars fakturor de köper, med att behålla kapital i företaget och därmed stärka finanserna. Genom factoring eller köp av fakturor skapas ett enklare sätt att få in pengar snabbare.
Läs mer om Finanshuset Lunda

IKANO bank, Ikano är en av de största aktörerna på den svenska finansmarknaden och bedriver bankverksamhet, bland många andra tjänster. Ikano AB slog upp dörrarna 1995 och ingår i Ikano Group som ägs av Kamprad-familjen. Ikano arbetar också mot flera länder, bland annat Storbritannien, Tyskland och Ryssland. Ikano gjorde 2014 en vinst på 589 miljoner kronor. Ikano, eller Ikano Bank, är en av de större i sin bransch. Det betyder att de hjälper såväl privatpersoner som företag med ekonomi, allt från enklare lån, kreditkort och sparkonton till mer omfattande investeringar i företag där tjänster som leasing, hyresavtal och factoring ingår. Ikano är på många sätt en heltäckande bank för alla typ av finansiella tjänster på finansmarknaden. 
Läs mer om IKANO bank

Intrum Justicia, Intrum Justitia Sverige AB ingår i den stora globala koncernen Intrum Justitia AB. Moderbolaget grundades redan 1923 och har nästan 4 000 anställda i 20 olika länder, varav Sverige är ett där drygt 300 jobbar i Intrum Justitia. Koncernens omsättning gick 2014 upp till hela 5,2 miljoner kronor och är börsnoterat sedan 2002. I Sverige har företaget sitt huvudkontor i Nacka, Stockholm. Många gånger är frågan om inkasso mellan beställare och producent en känslig sådan. Inte bara ska det drivas in pengar, kundrelationen kan också ta skada i en sådan situation. I det området arbetar Intrum Justitia med att bedriva inkasso åt dig, och köpa dina fakturor. Utöver de tjänsterna hjälper de också sina kunder med kreditupplysningar, köp av fordringar och fakturering i allmänhet.
Läs mer om Intrum Justitia

Invoice Finance, Invoice Finance AB registrerades 2003 och har sitt säte i Malmö. Företaget har vuxit sig starkt genom åren och omsätter nästan en kvarts miljard i dagsläget. Företaget äger och kontrollerar också den digitala faktureringstjänsten Billmate. Företaget har tio anställda och gjorde en vinst 2013 på ca 700 000 kronor. Invoice Finance AB grundades som ett företag med uppgift att erbjuda sina kunder olika former av finansiering och krediter genom att ha fakturor som säkerhet; factoring med andra ord. Idag har tjänsteutbudet breddats rejält och omfattar flera olika områden, där inkassotjänster har vuxit starkt. Företaget har också siktet inställt på det digitala, då företaget grundat och äger Billmate.
Läs mer om Invoice Finance

Jurist & Inkasso, Jurist & Inkasso Sweden grundades 1990 och har för tillfället sitt säte i Göteborg. Företaget har ett moderbolag i Althermera Holding AB, ingår i koncernen Alektrum Group, och har 29 registrerade anställda. Jurist & Inkasso Sweden AB omsatte 2014 nästan 42 miljoner kronor och har en kassalikviditet från samma år på 182,26 %. Jurist & Inkasso Sweden AB är ett specialiserat finansbolag som har nischat sig på marknaden. Företaget verksamhet går ut på att hantera inkassoärenden. Det är i inkassoärendena som de specialiserar sig, då det tar sig an krångligare inkassokrav från kunder i fastighetsbranschen, el- och telebranschen eller företagare allmänt. Genom sin koncern kan det vidare erbjuda utökade finansiella tjänster, på en global nivå.
Läs mer om Jurist & Inkasso

Kapitalkredit Sverige, Kapitalkredit Sverige AB är ett dotterbolag till Svea Ekonomi AB och har sitt huvudkontor i Mölndal. Bolaget har i dagsläget 15 anställda och har de senaste åren vänt en negativ trend till en positiv. Företaget gör en omsättning på omkring 24 miljoner, och har gått med vinst de två senaste åren med omkring tre miljoner. Bolaget är hyfsat ungt, då det drog igång sin verksamhet 2010 inom bl.a. factoring. Kapitalkredit Sverige AB specialiserar sig på factoring, alltså köpet av fakturor. Det hjälper därmed sina kunder att förbättra kassaflöde och likviditet i verksamheten, något som många små och medelstora företag är helt beroende av för att fortsätta utvecklas och växa. Kapitalkredit Sveriges primära målgrupper är byggbranschen, tillverkande verksamheter och tjänsteföretag.
Läs mer om Kapitalkredit

Kredithanterarna, Kredithanterarna i Stockholm har sedan starten 2009 vuxit till sig rejält. Från 2011 till 2013 har de ökat sin omsättning från 3,4 miljoner kronor till nästan 20 miljoner, samtidigt som de gjorde en vinst på 1,4 miljoner. Kredithanterarna har sitt säte i Solna, Stockholm och har åtta stycken anställda. Kredithanterarna i Stockholm AB har riktat in sig på tre olika områden på finansmarknaden. De erbjuder dels sina kunder ren fakturaservice, där de ser till att hjälpa sina kunder med att skicka fakturor eller lösa finansieringsproblem genom att köpa fakturorna s.k. factoring. Företaget hjälper också sina kunder med mottagaranpassad påminnelsetjänster och har dessutom en gren av inkassotjänster som företagets kunder kan utnyttja.
Läs mer om Kredithanterarna

Magnidotter Finans, Magni, eller Magnidotter Finans AB, är ett dotterbolag till Magni Invest AB och startade sin verksamhet 2011. Magni är ett finansbolag som arbetar utifrån sitt huvudkontor i Skara. Efter två goda år blev 2014 ett katastrofalt år för Magni, då de gjorde en förlust på 11 miljoner kronor, samtidigt som omsättningen nådde sin högsta nivå på dryga fem miljoner kronor. Företaget har tre registrerade anställda. Magnidotter Finans AB hjälper sina kunder, majoriteten av dem företag, med att frigöra sitt kapital som ligger låst i utestående fakturor. De sysslar med factoring, där de köper fakturor av dig och tar över kreditansvaret. Magni kan dock erbjuda sina kunder mer tjänster utöver factoring. Företaget kan bistå med juridisk rådgivning och kan dessutom hjälpa till med att driva in kapital genom sin inkassotjänst.
Läs mer om Magni

Marginalen Bank, Marginalen Bank är bankdelen av moderbolaget Marginalen AB, som erbjuder sina kunder olika banktjänster. Marginalen Banks huvudkontor ligger i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan 2010, då Marginalen AB förvärvade Citibanks konsumentbank. Marginalen Bank har idag drygt 350 anställda i Sverige och gjorde 2013 en vinst på 30,7 miljoner kronor. Marginalen Bank arbetar med både privata kunder och företagskunder. De erbjuder klassiska banktjänster med sparande och lån, och kan också lösa olika former av krediter. De företagskunder de riktar in sig mot kan de framför allt hjälpa med finansiering i olika former, där ett stort fokus finns på tillväxt. Det inkluderar tjänster som fakturafinansiering, företagslån, avbetalningstjänster och leasing. De hjälper också till med administration i form av inkasso, juridik, fakturor och HR. 
Läs mer om Marginalen Bank

MFIN Linde Factoring, MFIN Linde Factoring är ett företag som drivs parallellt med MFIN Finans AB, som båda står under moderbolaget MFIN AB. Företaget håller till i Uppsala och har fyra anställda. MFIN Linde Factoring och MFIN Finans AB omsatte 2014 drygt fem miljoner kronor och gjorde en vinst på 186 000 kronor. MFIN Finans AB registrerades hos bolagsverket 1985. MFIN Finans AB har satt en specialiserad tjänst i MFIN Linde Factoring. Företaget bedriver därmed uteslutande en verksamhet som handlar om factoring, alltså köp och belåning av fakturor som ger större kassaflöde och likviditet till de företag som är kunder hos MFIN Linde Factoring.
Läs mer om Linde Factoring

Norden Finans, Norden Finans är ett finansbolag inom bl.a. factoring lokaliserat i Karlstad som startades 2012. Norden Finans är alltså ungt på finansmarknaden men har en stabil ekonomi där de omsätter omkring en halv miljon per år, dock utan några registrerade anställda. Företaget gjorde ett positivt resultat 2014 där de gick med 114 000 kronor i vinst. Norden Finans AB sysslar uteslutande med att hjälpa sina kunder att ordna med likvida medel och öka kassaflödet. Det gör de genom att köpa och belåna företags fakturor, vilket gör att fakturorna betalas av Norden Finans och de tar över kreditansvaret för fakturorna. Tjänsten kallas factoring och är med det som Norden Finans hjälper företagare i en mängd olika branscher.
Läs mer om Norden Finans

Northmill, Northmill AB grundades 2006 och har sedan dess arbetat med olika finansiella tjänster på finansmarknaden. Finansföretaget befinner sig i ett expansivt skede, där omsättningen ökar för varje år som går. 2013 omsatte Northmill nästa 32 miljoner kronor. Inom organisationen arbetar tio stycken personer och huvudkontoret finns i Kista, Stockholm. Northmill AB är ett bolag som ingår i Anhill-koncernen. Northmill har som mål att vara en ledande aktör på den europeiska marknaden av finansiella tjänster. Som det finansbolag de är så erbjuder de ett brett spann av relaterade tjänster. Det handlar om tjänster med att köpa och belåna fakturor, factoring och inkassotjänster för verksamheter som har förfallna fakturor hos deras kunder. I tjänsteutbudet finns också en administrativ del, där de erbjuder sina kunder faktura- och påminnelseservice.
Läs mer om Northmill

Omniveta Finans, Omniveta Finans och Inkasso AB har sitt ursprung från Danmark, men finns nu sedan 2004 också i Sverige, närmare bestämt i Skåne. Omniveta finns med andra ord i öresundsregionen och står under Omniveta Nordic INC. Företaget har sex stycken anställda i Sverige och har en omsättning på omkring sju miljoner kronor. Omniveta Finans och Inkasso AB tillhandahåller Omnivetas specialanpassade tjänster inom finans. Huvudbolagets huvudsakliga verksamhet rör lånemarknaden, men Omniveta Finans hjälper sina kunder med köp av fakturor och factoring. De kan dessutom erbjuda sina kunder kreditupplysningar, inkassotjänster och fakturaservice. För de kunder som vill är det också möjligt att anlita företaget för påminnelsehantering.
Läs mer om Omniveta

Östgöta Factoring, Östgöta Factoring är ett kommanditbolag där det är Bastun Kapital Aktiebolag som står som moderbolag och komplementär. Östgöta Factoring är med andra ord inget företag ur den vanliga definitionen, utan fungerar som en juridisk person att föra verksamhet ur. Bakom Östgöta Factoring ligger som sagt Bastuns Kapital AB och de återfinns i Stockholm. Östgöta Factoring sysslar med belåning och köp av fakturor. En uppskattad tjänst för många företagare, speciellt små och medelstora företagare, är att kunna hitta lösningar på obetalda fakturor och undvika kredittider. Genom att anlita Östgöra Factoring kan företag sälja sina fakturor till dem och på så sätt säkra sitt kassaflöde och sin likviditet.
Läs mer om Östgöta Factoring

Pagero, Pagero arbetar med att erbjuda sina kunder smidiga lösningar på betalningsförfaranden genom digitala lösningar. Paero registrerades hos bolagsverket 1999 och har sedan dess vuxit ut och finns på flera håll i världen. Förutom huvudkontoret i Göteborg har företaget också kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Dublin och Dubai. I Sverige arbetar omkring 90 personer på Pagero. Pagero erbjuder sina kunder e-order- och e-faktureringstjänster. Via dem kan kunder få och skicka fakturor på elektronisk väg, istället för att det ska gå via posten. Via deras nätverk Pagero Online har över 12 000 skickat och fått fakturor. Deras system sätter inga begränsningar för affärssystem, bransch eller transaktionsvolym, så Pagero har en bred målgrupp.
Läs mer om Pagero

PayEx, PayEx grundades 1972 och ägs idag av Max Hansson. Företaget har sin utgångspunkt från Visby på Gotland, men finns på flera olika ställen runt om i världen med kontor också i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Lahti. Moderbolaget till PayEx är PayEx Holding AB och grundades som ett familjeföretag. Idag har PayEx omkring 500 anställda i fyra länder. PayEx kan hjälpa sina kunder med en rad olika tjänster. PayEx är en heltäckande aktör på den nordiska finansmarknaden och har därmed erfarenhet från flera marknader kring betalning. PayEx hjälper sina kunder med de administrativa delarna kring betalningar och ser till att företagarna kan fokusera på tillväxt och kärnverksamhet. I tjänsterna ingår bland annat inkasso, betallösningar för internet, mobil och fysisk handel, fakturering och kredittjänster.
Läs mer om PayEx

Prioritet Finans, Prioritet Finans är en av de större aktörerna på finansmarknaden i Sverige. Prioritet Finans är ett finansbolag som har funnits sedan 1980 och ingår i koncernen Prioritet Group AB. Prioritet Finans hade 2013 81 anställda och omsatte 328 miljoner kronor, med 138 miljoner i positivt resultat. Prioritet Finans har sitt huvudkontor i Göteborg och har bland annat uppmärksammats för sponsring av fotbollsklubbar i Sverige. Prioritet Finans är, enligt egen utsago, Sveriges största inköpare av fakturor. 3 000 företag säljer sina fakturor till Prioritet Finans, vilket också gör den till den största tjänsten som företaget erbjuder. Men som kund kan man anlita Prioritet Finans för fler saker, bland annat när det gäller fakturabelåning, factoring och inkassotjänster. 
Läs mer om Prioritet Finans

Profina Finans, Profina Finans AB är ett dotterbolag till Profina Holding AB och systerbolag med Profina AB och Profina International AB. Profina Finans registrerades 1987 och har idag elva anställda som alla sitter på huvudkontoret i Stockholm. Företaget gör en omsättning på dryga 14 miljoner kronor och går årligen med vinst med nästan tre miljoner kronor. Profina Finans har som affärsidé att erbjuda sina kunder hjälp med finanser och juridiska frågor. Genom ett brett utbud av olika tjänster är det möjligt för kunder att välja en specifik tjänst, eller också ta en helhetslösning. I tjänsteutbudet ingår bland annat tjänster inom kredithantering, fakturahantering och inkassoförfaranden.
Läs mer om Profina

Promentor Finans, Promentor Finans AB har funnits sedan 2001 och har sitt säte i Stockholm. Finansföretaget är en del av Serafim Capital AB och drivs av vd:n Pär Ekstedt. Promentor Finans omsatte 2013 drygt fyra och en halv miljoner kronor, vilket nästan är en fördubbling från föregående år och har samtidigt åtta registrerade anställda. Promentor Finans är ett finansbolag som har ett tjänsteutbud som är heltäckande för finansiella tjänster. Företaget riktar in sig på medelstora och stora företag och kan bland annat erbjuda full administrering av fakturor genom att bland annat köpa dem av sina kunder. Utöver fakturaköp och factoring kan Promentor Finans också hjälpa till med inkassoärenden, kreditupplysningar, fakturaservice och påminnelseservice.
Läs mer om Promentor

Resurs Bank, Resurs Bank AB bedriver bankverksamhet och kan hjälpa både privata kunder och företag. Resurs Bank har sitt säte i Helsingborg och ingår i Resurskoncernen, som ägs av Nordic Capital Fund VII och Waldir AB. Verksamheten startades 2001 efter att ha skapats ur det redan existerande holdingbolaget. Resurs Bank har också Norge, Finland och Danmark som marknader. Resurs Bank kan erbjuda sina kunder en rad olika banktjänster och har inom näringslivet specialiserat sig på kundfinansiering för butiker och e-handel. De riktar in sig på större samarbetspartners såväl som mindre aktörer och givetvis privatpersoner. Hos Resurs Bank finns tjänster för bland annat lån, sparande, krediter och factoring.
Läs mer om Resurs Bank

Retail Finance, Retail Finance tillhör ICA-handlarnas Förbund och har funnits sedan 2005. Factoringföretaget har idag sex anställda och omsatte 2013 drygt 80 miljoner kronor. Sätet för företaget finns i Stockholm, men intresset sträcker sig över hela Norden. Retail Finance arbetar mot en nischad bransch och är marknadsledande inom den. Retail Finace riktar sig uteslutande mot detalj- och dagligvaruhandeln. Deras mål är att vara med och finansiera och stötta affärsverksamheter som vill växa och utvecklas. De kan därför finansiera kunder investeringar i sina verksamheter, men de kan också erbjuda sina kunder tjänster inom factoring. Skulle inte kapital vara tillräckligt så kan också Retail Finance erbjuda projektledning och se till att pengarna investeras på ett bra sätt.
Läs mer om Retail Finance

Skandinaviska likvida medel, Skandinaviska likvida medel AB är ett factoringföretag, beläget i Malmö, som tillhör Limhamnshus Vessinge AB. Företaget är ett finansbolag som arbetar mot en bred kundkrets. 2013 omsatte företaget drygt tio miljoner kronor och har sju stycken registrerade anställda. Företaget drog igång sin verksamhet 2006. Skandinaviska likvida medel AB vill hjälpa sina kunder att göra bättre affärer och växa som företag. Genom att erbjuda dem tjänster som factoring, lån på fakturor, fakturahantering och inkassotjänster så gör de möjligt för företag att ha en högre omsättning av pengar, vilket ökar kassaflöde och likviditet. De kan samtidigt hjälpa sina kunder med kreditupplysningar och fakturadistribution.
Läs mer om Skandinaviska likvida medel

SME Global Factoring, SME Global Factoring är den svenska filialen av det tyska moderbolaget ABS Global Factoring. De registrerades i Sverige 2013 och finns i Nacka, Stockholm. Företaget hade under sitt första år en omsättning på nästan en halv miljon och har tre anställda i Sverige. Det tyska moderbolaget är stort i branschen och omsatte 2013 1,151 miljarder Euro. SME Global Factoring erbjuder sina kunder hjälp med att bevara och bygga upp ett kassaflöde i företaget. Det i sin tur ger bättre likviditet och gör att företaget bättre kan se utveckling och tillväxt. Det gör SME Global Factoring genom att erbjuda tjänster där de köper eller lånar på dina fakturor.
Läs mer om SME Global

Söderbloms Factoring, Söderbloms Factoring AB är ett gediget företag som har bedrivit verksamhet inom finanssektorn sedan 1992. Företaget har idag fyra registrerade anställda och bedriver sin verksamhet från huvudkontoret i Lund. Företaget gick från att omsätta 22 miljoner 2013 till att omsätta 13 miljoner 2014. Företaget hjälper, och har hjälpt, sina kunder med att få in kapital i sina företag. Det gör de med hjälp av factoring, genom att helt enkelt köpa sina kunders fakturor, där Söderbloms Factoring i sin tur tar ett arvode av fakturan när den väl betalas av kunden. Det gör att deras kunder snabbare får betalt för sina fakturor och därmed också större kassaflöde och bättre likviditet i företaget.
Läs mer om Söderbloms Factoring

Nordiska Solidum, Solidum, eller numera Nordiska, är ett kreditmarknadsbolag som har sitt säte i centrala Stockholm. Namnbytet till Nordiska genomfördes den 5 maj 2015. Företaget har nio anställda och omsatte som Solidum drygt 12 miljoner under 2013. Nordiska ligger under sitt moderbolag Agathon Capital AB. Det är framför allt inom tre olika områden som Nordiska vill hjälpa sina kunder. Dels erbjuder de sina kunder olika sparandeformer, för att investera kapital och få det att växa. Dels tillhandahåller de specialanpassade lån till företagare för att utveckla och finansiera sina verksamheter. Slutligen hjälper de också till med fakturafinansiering, med köp och lån av fakturor för att snabbt och enkelt förbättra likviditet t.ex. med factoring.
Läs mer om Nordiska, Solidum

Svea Ekonomi, AB Svea Ekonomi står som moderbolag i sin koncern och är en inflytelserik aktör på den nordiska finansmarknaden. Företaget har också betydande verksamhet i övriga delar av Europa, i länder som Estland, Nederländerna, Schweiz, Österrike och Tyskland. Företaget grundades 1981 och omsätter omkring 1,2 miljarder svenska kronor. Företaget har i dagsläget 656 anställda. AB Svea Ekonomi är ett stort företag som kan erbjuda ett stort spektra av tjänster. Förutom att de har inriktat sig mycket på att hjälpa till med effektiv e-handel så är de också ett kunnigt företag inom factoring, fakturering, inkasso och kreditupplysningar. Utöver de tjänsterna tillhandahåller de även service inom lån och sparande.
Läs mer om Svea Ekonomi

Valuera, Valuera AB är ett ungt bolag på finansmarknaden och inom factoring. Företaget registrerades 2012 och har endast en registrerad anställd. Sedan finansieringsföretaget grundades har det vuxit ekonomiskt, och omsatte 2013 3,5 miljoner jämfört med 2012 då omsättningen endast låg på 300 000. Valuera är ett dotterbolag till Ljungdahl Invest AB och har sitt säte i Örebro. Valuera vill hjälpa sina kunder med flexibel finansiering, och erbjuder därför en rad olika tjänster som gör just detta för kunderna. I de tjänsterna ingår bland annat köp av fakturor, lån på fakturor, fakturaservice, leasing och avbetalningsköp. Valuera ämnar också nå en internationell marknad, med siktet inställt på bland annat Ryssland.
Läs mer om Valuera