Vad innebär inkasso

Här försöker vi förklara vad inkasso innebär på ett så enkelt och samtidigt utförligt sätt som möjligt.

Inkasso bedrivs inte av kronofogden och kan inte bedrivas av vem som helst. En borgenär (t.ex. ditt företag) har problem att få betalt av sin kund och väljer därför att lämna över fordran till ett inkasso-företag. 

Ett inkasso-företag behöver en licens för att få bedriva verksamhet inom inkasso och kan på så vis även ta ut en viss avgift för att driva in obetald fordran (skuld).

Exempel

 • Du skickar en faktura till din kund.
 • Din kund betalar inte fakturan.
 • Du skickar en påminnelse.
 • Din kund betalar fortfarande inte fakturan.
 • Du lämnar då över ärendet för inkasso.
 • Inkasso-företaget skickar ut ett inkasso-krav till din gäldenär (din kund) med en extra inkasso-avgift. 

När företaget som du valt att samarbeta med i sin tur får betalt för hela fordran inklusive avgiften betalas normalt pengarna ut till dig, allt utom avgiften. Som du ser så är det avgiften som inkasso-företaget tjänar pengar på och i och med konkurrensen på marknaden kan du t.om. få en liten del av avgiften. 

Hur tjänar inkasso-företaget pengar? 

Företaget som väljer att samarbeta med kan med sin inkasso-licens ta ut en eller flera olika avgifter beroende på hur ett enskilt ärende artar sig. Om ditt inkasso-företag skickar 100 inkassokrav och får in avgift på 180kr per styck så har de tjänat 18.000kr. Om gäldenären inte betalar så kan de ta ut ytterligare avgifter ända upp till 480kr men då kallas det inte inkassoavgift utan förseningsavgifter. 

Men inkasso-företaget vill gärna skicka påminnelsen åt dig för då kan de ta ut en påminnelseavgift på 60kr innan de skickar själva inkassokravet, d.v.s. om påminnelsen inte betalas. Läs mer om inkassokostnader på kronofogdens hemsida.

När skall du anlita ett inkasso-företag?

 • Om du har kunder som släpar med betalningar eller kunder som inte betalar alls.
 • Om du vill undvika det administrativa arbetet med att skicka påminnelse.

Fördelarna med inkasso-företag?

 • Slipp administration vid påminnelser.
 • Få betalt av dina kunder.
 • Kostnadseffektivt. Inkasso-företaget tar betalt via avgifter. 

Nackdelar med inkasso?

 • Kan skada relationen till din kund om du inte anlitar ett bolag som hanterar fordringar med servicekänsla.

Välj inkasso-bolag noggrant och kolla vad andra tycker om deras förmåga att driva in pengar, vilka övriga tjänster de har och om de värnar om kundrelationen.

Kan man sälja sin faktura till inkasso?

Nej det kan du inte, ett inkasso-företag köper inte fakturor utan driver in fordran (skulden) åt dig. Läs mer om sälj faktura.