Fakturamall

Om du skapar en faktura i faktureringssystemet bisway så gör du det via en enkel fakturamall som gör uträkningar åt dig. Den är dessutom modulär och växer med antalet rader och går att koppla till ett artikelregister. Allt detta för att faktureringen skall ta så lite av din tid som möjligt. 

Här är ett exempel på hur fakturamallen ser ut. Hur ser fakturamallen ut för mottagaren? 

När du fyllt i mallen så kan du spara ned en pdf-faktura som inte är redigerbar. Den är dessutom av låg digital vikt för att enkel bifoga i ett epostmeddelande till din kund. Vad bör man tänka på när man fyller i en fakturamall?

När du fyller i en fakturamall, bör du vara noggrann och se till att all nödvändig information finns med. Detta är viktigt för att fakturan ska bli korrekt och lätt att förstå. Här följer några viktiga punkter att komma ihåg:

1. Företagsinformation: Inkludera ditt företagsnamn, adress, kontaktuppgifter och organisationsnummer. Detta hjälper mottagaren att identifiera vem fakturan kommer ifrån.

2. Kundinformation: Ange mottagarens företagsnamn, adress och andra relevanta kontaktuppgifter. Detta säkerställer att fakturan når rätt person eller företag.

3. Fakturanummer: Varje faktura bör ha ett unikt fakturanummer. Detta är viktigt för din egen bokföring och gör det lättare att spåra specifika transaktioner.

4. Datum: Ange fakturadatum och det datum då betalningen förväntas (förfallodatum). Detta klargör när fakturan utfärdades och när betalningen ska vara mottagen.

5. Produkt- eller tjänstebeskrivning: Lista de varor eller tjänster som levererats. Inkludera en detaljerad beskrivning, mängd och pris per enhet.

6. Totalbelopp: Beräkna totalbeloppet som ska betalas. Inkludera även momssatsen och det totala momsbidraget om din verksamhet är momsregistrerad.

7. Betalningsvillkor: Ange de betalningsvillkor som gäller, till exempel betalningsmetoder och eventuella förseningsavgifter eller rabatter för tidig betalning.

8. Ytterligare information: Om nödvändigt, inkludera ytterligare information såsom referensnummer eller särskilda instruktioner.