Vad innebär checkkredit

Vad innebär checkkredit?

Checkkredit betyder möjlighet att när som helst låna pengar mot ett konto upp till ett visst belopp, lite som ett kreditkort. Checkkrediten kan i vissa fall vara förmånligare än ett vanligt lån eftersom man bara betalar ränta på det belopp man just då lånat, inte hela lånet, återigen lite som ett kreditkort.

En checkkredit är vanligen knuten till det vanliga företagskontot och används ofta för att täcka företagets behov av rörelsekapital (pengar att spendera).

Läs mer om företagsfinansiering