Allmänna villkor

Bisway behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Bisway använder informationen endast för ändamålet att ditt konto skall fungera.
  • Bisway samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig.
  • Bisway tillser att behandling av personuppgifter är spårbar.
  • Bisway tillser att personuppgifter är tillgängliga för dig som användare.
  • Bisway tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras.
  • Bisway tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt.
  • Bisway tillser att personuppgifter inte säljs vidare eller lämnas ut till tredjepart.

Genom att skapa ett konto på bisway.se samtycker du till att Bisway behandlar dina personuppgifter för att ditt konto skall fungera. 

De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

  • namn
  • e-postadress

När du som användare registrerar information i systemet så skall du endast registrera information som du har användning utav. Information som inte är nödvändig enligt bokföringslagen skall raderas om den inte används eller är av betydelse för din verksamhet.