Så använder AldrinDo Bisway

Vi frågade en av våra användare hur de använder Bisway och vad de eventuell eftersöker för ytterligare funktioner. Vi har frågat Aldrin på AldrinDo marknadsföring. 


Hur ser ditt företags fakturering ut? 

Fakturerar idag per uppdrag men målet är att även ha återkommande fakturor månadsvis/kvartalsvis.

Hur förenklar Bisway faktureringen? 

Gratis och väldigt enkelt att använda.

I vilken bransch är ditt företag och vad gör ni?

Marknadsföring inom webb.

Om du skulle rekommendera Bisway till någon annan vad skulle du säga då?

Har redan rekommenderat det till många, och säger precis som ovan att det är gratis och väldigt smidigt, men den mest övertygade punkten brukar vara när jag säger att jag använder det själv.

Om du fick välja en ny funktion vilken skulle du vilja ha då?

Automatiskt återkommande period-/månadsfakturor.


Tack AldrinDo för att ni tog er tid.